ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τηλέφωνο 210 727 5626
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Μηχανοργάνωσης,
Τμήμα: Τμήμα Κεντρικού Η/Υ
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου Υπολογιστικό Κέντρο

επιστροφή