ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/020 ΠΤΔΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8503
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 20, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή