ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6
Τηλέφωνο 210 368 8911
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα,
106 78  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή