ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΦΠΑ
Τηλέφωνο 210 368 8275
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας,
Τμήμα: Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων - Τμήμα Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 15, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου Ημιόροφος

επιστροφή