ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 7924
E-mail
Ιδιότητα Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Τομέας: Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 908

επιστροφή