ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο 210 368 9755
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή