ΘΥΡΩΡΕΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 1277
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 18Γ, Ισόγειο

επιστροφή