ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 2300, 210 746 2400
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 3 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΔΗ

επιστροφή