ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 1444
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Παπαδιαμαντοπούλου 123, Αθήνα,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 20, Ισόγειο

επιστροφή