ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο 210 368 9375
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων,
Τμήμα: Τμήμα Τυπογραφείου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου 1 Όροφος, Γραφ. 117 (εκτυπωτικό κέντρο)

επιστροφή