ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7668
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Γλωσσολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 6ος όροφος, γρ.622

επιστροφή