ΒΙΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 5617
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

επιστροφή