ΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 7788
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Κλασικής Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 609

επιστροφή