ΠΑΠΠΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο 210 368 9575
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Δραγατσανίου 4, Αθήνα,
105 55  
Αρ. Γραφείου 303

επιστροφή