ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 9042
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Περιουσίας,
Τμήμα: Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 1ος Όρ. - Γρ.17 (Τμ. Ακίνητης Περιουσίας)

επιστροφή