ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 7701
E-mail
Ιδιότητα Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 709

επιστροφή