ΜΠΟΥΦΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 210 368 9586
E-mail
Ιδιότητα Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Επιστημών της Αγωγής,
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Τομέας: Μαθηματικών και Πληροφορικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μαρασλή 4, Αθήνα,
106 76  
Αρ. Γραφείου 1ος όροφος, γραφείο Α8

επιστροφή