ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΠ/007 Ι ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 8204
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ιπποκράτους 7, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου 2ος όροφος

επιστροφή