ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
Τηλέφωνο 222 802 1817
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θέση Σκληρό, Ψαχνά, Εύβοια,
344 00  
Αρ. Γραφείου ΑΕ06

επιστροφή