ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 5772, 210 727 5771
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Θεολογική,
Τμήμα: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 306

επιστροφή