ΣΑΪΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο 210 727 7726
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου κυψ.705, γρ.3

επιστροφή