ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7579
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Μουσικών Σπουδών,
Τομέας: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή