ΒΕΡΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλέφωνο 210 727 5863
E-mail
Ιδιότητα Συνεργάτης
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Τμήμα: Γραφείο Νομικής Στήριξης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου κτήριο Θεολογικής

επιστροφή