ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7782
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 624

επιστροφή