ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τηλέφωνο 210 746 1164
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Επιστημών Υγείας,
Τμήμα: Οδοντιατρικής,
Τομέας: Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος,
Ανήκει στο: Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 18Β, Ισόγειο

επιστροφή