ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 8093
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σόλωνος 104, Αθήνα,
106 80  
Αρ. Γραφείου Ισόγειο

επιστροφή