ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9718
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Κεντρική Διοίκηση,
Διεύθυνση: Γραφείο Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημίου 30, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή