ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τηλέφωνο 222 802 1840, 222 802 1841
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θέση Σκληρό, Ψαχνά, Εύβοια,
344 00  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή