ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 746 1431
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Δήλου 1, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ

επιστροφή