ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΝΑ
Τηλέφωνο 210 727 7362
E-mail
Ιδιότητα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Τομέας: Γαλλικής Γλώσσας, Γλωσσολογία και Διδακτικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 909

επιστροφή