ΧΟΝΔΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 8703
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σόλωνος 57, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΝΟ/001)

επιστροφή