ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 5069
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Τμήμα: Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή