ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλέφωνο 210 368 9527
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας,
Τμήμα: Τμήμα Μουσείων & Ιστορικών Αρχείων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σκουφά 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου 1ος όροφος

επιστροφή