ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Τηλέφωνο 210 746 1101
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Επιστημών Υγείας,
Τμήμα: Οδοντιατρικής,
Τομέας: Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος,
Ανήκει στο: Εργαστήριο Βιοϋλικών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου Υπόγειο Νέου Κτηρίου Υ1-Υ2-Υ3

επιστροφή