ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7557
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Φιλολογίας,
Τομέας: Νεοελληνικής Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή