ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 4357
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Θετικών Επιστημών,
Τμήμα: Βιολογίας,
Τομέας: Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή