ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 7558
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Παιδαγωγικό Tμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 535

επιστροφή