ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 5 (3ος όροφος)
Τηλέφωνο 210 368 9318
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σταδίου 5, Αθήνα,
105 62  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή