ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΔ ΕΜΜΕ ΤΣΣΑΣΣ
Τηλέφωνο 210 368 9533, 210 324 5885
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Αιόλου 42-44, Αθήνα,
105 60  
Αρ. Γραφείου 6ος όροφος

επιστροφή