ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9477
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σοφοκλέους 1, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1

επιστροφή