ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 6040
E-mail
Ιδιότητα Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Τομέας: Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη,
172 37  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 3, Ισόγειο

επιστροφή