ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τηλέφωνο 210 727 7520
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Σχολή: Φιλοσοφική,
Τμήμα: Παιδαγωγικό Tμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 547

επιστροφή