ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 5070
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΝΤΡΙΑ
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Τμήμα: Τμήμα Γραμματείας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου 4

επιστροφή