ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 1095
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Θηβών 2, Περιοχή Γουδη,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 18Α, Ισόγειο

επιστροφή