Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 26 εγγραφές
επιστροφή
Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας: Γλώσσας - Γλωσσολογίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΑνήκει στο
1.ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ210 727 7551Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
2.ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ210 727 7805Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
3.ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ210 727 7804Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
4.ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 7901Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 727 7864 Χώρος
6.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΜ. Χώρος
7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ210 727 7914 Χώρος
8.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Α.Γ.Φ210 727 7912 Χώρος
9.ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΔΟΚΙΑ210 727 7907Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
10.ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ210 727 7908 Χώρος
11.ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (KPG) 1210 727 7496 Χώρος
12.ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (KPG) 2210 727 7892 Χώρος
13.ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (KPG) 3210 727 7889 Χώρος
14.ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (KPG) 4210 727 7770 Χώρος
15.ΚΟΡΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ210 727 7700Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
16.ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 7462Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
17.ΛΙΟΝΤΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ210 727 7809Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
18.ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ210 727 7705Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
19.ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ210 727 7902Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
20.ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 727 7741Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
21.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ210 727 7813Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
22.ΤΖΑΝΝΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ210 727 7913Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
23.ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ210 727 7915Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
24.ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ210 727 7700Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
25.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ210 727 7801Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
26.ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ210 727 7706Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)