Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 12 εγγραφές
επιστροφή
Σχολή: Φιλοσοφική - Τμήμα: Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail ΙδιότηταΤομέας
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ210 727 7471Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
2.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χώρος
3.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 727 7418Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
4.ΓΚΟΡΑΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ210 727 7677Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ210 727 7418 Χώρος
6.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ210 368 8168 Χώρος
7.ΜΙΝΕΒΑ ΕΒΕΛΙΝΑΔιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
8.ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑΔιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ210 727 7530Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
10.ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
11.ΣΑΡΤΟΡΙ ΕΛΕΝΑΔιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
12.ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΔιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)