Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 22 εγγραφές
επιστροφή
Σχολή: Θετικών Επιστημών - Τμήμα: Χημείας
Τομέας: Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας, Χημικής Μηχανικής (1ος Τομέας)
Ανήκει στο: Εργαστήριο Φυσικοχημείας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤ. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4551 Χώρος
2.ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4569 Χώρος
3.ΓΟΥΡΝΑ ΠΟΥΛΙΑ210 727 4535Διοικητικό Προσωπικό
4.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4535 Χώρος
5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ210 727 4560 Χώρος
6.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4321 Χώρος
7.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4561 Χώρος
8.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4562 Χώρος
9.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ210 727 4566 Χώρος
10.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ210 727 4751 Χώρος
11.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4567 Χώρος
12.ΚΑΛΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ210 727 4295Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
13.ΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ210 727 4536Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
14.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ210 727 4501Ομότιμος Καθηγητής
15.ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ210 727 4101Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
16.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΑ210 727 4158Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
17.ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ210 727 4565Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
18.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ210 727 4564 Χώρος
19.ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ210 727 4534Ομότιμος Καθηγητής
20.ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 727 4539Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
21.ΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ210 727 4307Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
22.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ210 727 4518Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)