Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη - Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη
Τμήμα: Τμήμα Επιστασίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ210 368 8255 Χώρος
2.ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ210 727 7339 Χώρος
3.ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ210 368 8222Διοικητικό Προσωπικό
4.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ210 368 8220Διοικητικό Προσωπικό