Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 4 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη - Διεύθυνση: Πανεπιστημιακή Λέσχη
Τμήμα: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Ευρέσεως Εργασίας
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΦΠΑ210 368 8257 Χώρος
2.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΦΠΑ - Κινηματογραφικό210 368 8275 Χώρος
3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΦΠΑ - Φωτογραφικό210 368 8205 Χώρος
4.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΦΠΑ - Χορευτικό210 368 8276 Χώρος