Αποτελέσματα Αναζήτησης: Βρέθηκαν 5 εγγραφές
επιστροφή
Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης - Διεύθυνση: Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα: Τμήμα Σίτισης-Στέγασης
  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail Ιδιότητα
1.ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ210 368 8216Διοικητικό Προσωπικό
2.ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ210 368 8235Διοικητικό Προσωπικό
3.ΜΠΕΚΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ210 368 8202Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ210 368 8253Διοικητικό Προσωπικό
5.ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ210 368 8216 Χώρος